Intervjuer

Föreläsningar

Se även hela föreläsningar med våra lärare och forskare.

Intervjuer med forskare

  • Hjärnvägar i förskolan Hjärnvägar bidrar till fler ledtrådar Forskarlaget i Hjärnvägar uppmärksammas för okonventionellt och tvärvetenskapliga metoder inom pedagogiken för att undersöka hur barn och unga lär sig. Se artikeln i Pedagogiska magasinet, och intervju med Hillevi Lenz Taguchi, professor, Barn- och ungdomsvetenskapliga instituitonen.
  • Mie Josefson. Fotograf: Ernst Henry Fem frågor till... Mie Josefson De små barnens blick skärper den egna blicken. Mie Josefson, aktuell med avhandlingen: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan, svarar på frågor om sin forskning.
  • Emilie Moberg. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet Fem frågor till... Emilie Moberg När barnen bryter mot det regler som förskolan har satt upp, kanske med läroplanen i ryggen, är de med och påverkar hur pedagogerna förhåller sig till läroplanen, menar Emilie Moberg i sin avhandling.
  • Sara Backman Prytz. Foto: Ylva Carlsdotter Ny lektor på FUFF – Sara Backman Prytz Efter tio år har Sara bytt miljö. Enligt henne är det bra att vara lite rörlig och få miljöombyte och möta nya människor. Sara kommer att undervisa i den historiska kursen på förskollärarprogrammet. Den röda tråden går mellan utbildningshistoria, genusvetenskap och barn- och ungdomshistoria.
  • Bild Christian Eidevald Vi måste prata med barnen om integritet Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik vid Stockholms Universitet,i intervju i P1-morgon om hur vi bäst skyddar förskolebarnen mot sexuella övergrepp.

Intervjuer kring avhandlingar och uppsatser

  • Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin. Appar underlättar undervisningen (UNT) Lärplattor i förskolan utvecklar barns kommunikation visar ny forskning. På Väpnarens förskola i Uppsala ligger man i framkant vad gäller användning av teknik i undervisningen. UNT uppmärksammar forskningsprojektet Plattan i mattan.
  • Eva Kane. Fotograf: Niklas Björling. Att tänka och göra lek på fritids Arbetslagets inställning till lek får konsekvenser för fritidshemmets verksamhet. Både yrkeskunnandet och praktiken gynnas av ett gemensamt språk för leken. Det visar en ny studie där forskare tillsammans med fritidspedagoger har studerat hur man kan arbeta för att ge leken större utrymme.
  • Lisa Ottosson. Foto: Johan EL Eriksson Barnperspektiv saknas i den svenska asylprocessen, Lista Ottosson intervjuad av Skolporten Migrationsverket har höga ambitioner i sitt arbete med barn men de har svårt att ta hänsyn till barns perspektiv i praktiken, visar Lisa Ottossons avhandling. Lisa Ottosson är intervjuad på Skolporten kring sin avhandling.
  • Anna Åkerfeldt. Digitala resurser i skolan omformar elevernas lärande Den tryckta boken är inte längre den dominerande källan till kunskap i skolan. Användandet av digitala resurser, som datorer, omförhandlar synen på lärande och kunskap i klassrummet. Det visar en avhandling från Stockholms universitet. Intervju med Anna Åkerfeldt
  • Ingela Elfström. Fotograf: Maria Bergman. Dokumentation för förändring När pedagogisk dokumentation blir ett sätt att få syn på vart verksamheten är på väg, är det ett bra verktyg för systematiskt kvalitetsarbete, visar Ingela Elfströms avhandling.

Fler intervjuer på engelska

Intervjuer av forskare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen som givits på engelska.

Fler intervjuer på Lärarutbildningsportalen

KONTAKT

Besöksadress
Frescati Hagväg 16B, 20 & 24, Frescati, Stockholms univsersitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Mer information

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare