Eva Kane. Foto: Niklas Björling.
Eva Kane. Foto: Niklas Björling.

Artikel: Lek själva - för barnens skull. Fritidspedagogik/Lärarnas nyheter 2016-01-16.

Läs mer

Eva Kanes avhandling heter Playing practices in school-age childcare:: An action research project in Sweden and England. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2015.