Emelie Westberg Bernemyr. Photo: Niklas Björling.
Emelie Westberg Bernemyr. Photo: Niklas Björling.

Artikel: Lätt att dra för snabba slutsatser, tidningen Förskolan, Lärarnas nyheter, 2016-11-18

Läs mer

Emelie Westberg Bernemyr

Licentiatavhandling: Ljud som samarbetspartners: En intra-aktiv studie om yngre barns ljudutforskande i förskolan