Skolportens intervju med Anna-Lena: Eleven bär problemen

Läs mer

Avhandling: Pupils in remedial classes

Pressmeddelande: Skolan förlägger problemen hos eleven

Anna-Lena Ljusberg