Daniel Hedlund. Fotograf: Niklas Björling
Daniel Hedlund. Fotograf: Niklas Björling

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet 27/4: Ensam på flykt – och ifrågasatt av Sverige

Daniel Hedlund disputerade den 15 april vid Stockholms universitet med sin avhandling "Drawing the limits: Unaccompanied minors in Swedish asylumn policy and procedure”. I avhandlingen framkommer att att lagstiftande politiker och handläggare vid Migrationsverket gärna framhåller barns rättigheter när det gäller asylpolitik och beslut i ensamkommande barns ärenden. Men i praktiken, genom migrationspolitikens inbyggda urvalsprocesser, kan gränsdragningen vara otydlig och inkonsekvent. 

Daniel Hedlund - kontaktuppgifter och forskning

Pressmeddelande om avhandling: Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet