Wiji Bohme Shomari. Foto: Sören Andresson, Stockholms universitet.
Wiji Bohme Shomari. Foto: Sören Andresson, Stockholms universitet.

Ingår som delprojekt inom: Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i små barns vardagsliv

Ansvarig: Anne-Li Lindgren

Doktorand: Wiji Bohme Shomary

In English: Translation in preschool