I det här projektet undersöker vi förskollärares upplevelser av övergången mellan utbildning och arbetsliv. Ett särskilt fokus ligger på förkollärararnas upplevda självförmåga (self-efficacy) under sina första år i arbetslivet. Datamaterialet är hämtat från en longitudinell enkätundersökning som genomförts med lärare och förskollärare över hela landet på Karolinska Institutet. Forskare på FUFF har fått tillgång till och fått möjlighet att kvalitativt analysera de fritextsvar från lärare och förskollärare som samlats in genom enkätundersökningen.

Ansvarig:

Emilie Moberg

Projektmedlemmar:

Ida Bertell och Helena Bergström.

Ämne: Förskoledidaktik

In English: Preschool teacher stress and perceived competence during the period of transition from education to worklife.