Doktorand: Teresa Elkin Postila

Handledare: Anna Palmer

Handledare: Linnea Bodén

Forskningsprojekt: "Hjärnvägar i förskolan" Förstärkning av förskolebarns uppmärksamhets, språk och kommunikationsförmågor: En interdisciplinär studie av socio-emotionellt lärande och datoriserad uppmärksamhetsträning

Forskningsinriktning: Lärande – Hjärna– Praktik: transdisciplinära studier om språk i förskolan

Ämne: Förskoledidaktik

Syftet med avhandlingen ”Förskolebarn som medforskare i forskning rörande miljöfrågor” är att undersöka hur förskolebarn, i åldrarna fyra och fem år, och doktorand tillsammans kan forska om miljöfrågor rörande vatten, exempelvis vattentillgång, vattenkvalitet och havsnivå, i förskolan och dess närmiljö.

Följande frågeställningar har avhandlingen för avsikt att behandla:

  • Vilken kunskap produceras när doktorand och förskolebarn forskar tillsammans om miljöfrågor rörande vatten?
  • Vilka nya metod i forskning om miljöfrågor med förskolebarn kan upprättas?

Doktorandprojektet “Förskolebarn som medforskare i forskning rörande miljöfrågor” startades våren 2016 och är planerat att avslutas hösten 2020 med en sammanläggningsavhandling. Projektets fältperiod är förlagd till våren 2018.

Nyckelord i kommande avhandling: neomaterialism, metodologi, miljöfrågor, vatten.

In English: Preschoolers as co-researchers in research concerning environmental issues.