Projekt inom Förskoledidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
  4. Forskning
  5. Forskningsprojekt
  6. Projekt inom Förskoledidaktik
  7. Att Ramla är att falla: Experimenterande dans med små barn. Kroppslighet och rörlighet i förskolan

Att Ramla är att falla: Experimenterande dans med små barn. Kroppslighet och rörlighet i förskolan

Att Ramla är att falla: Experimenterande dans med små barn. Ett utforskande av kroppslighet och rörelse i förskolan

Licentiatprojekt: Lovisa Gustafsson, forskarstuderande i förskoledidaktik.

Handledare: Anna Palmer

Handledare: Hillevi Lenz Taguchi

In English: Experimenting dance in preschool

Presentation vid Förskoleakademien 2015

Min litentiatuppsats bygger på ett praxiografiskt experiment i kropp och rörelse då två discipliner möts; den förskoledidaktiska och den danskonstnärliga. Tillsammans med förskolans yngsta barn (1-2,5 år) undersöker jag de praktiker som uppstår i skärningspunkten mellan dessa, i syfte att teoretiskt och praktiskt vidga förståelsen för vad dans kan erbjuda och hur dans kan göras i förskolan. Genom immanensfilosofiskt inspirerad analys (Colebrook 2010, 2014, Deleuze 1968/1994, Deleuze & Guattari 1987, 1994, Manning 2009) undersöks vad ett experimenterande i dans sätter igång.

Jag ska i den här presentationen diskutera en av de mest närvarande praktikerna i barnens och mitt experimenterande, nämligen att ramla. För barnen är ramlandet en högst vardaglig företeelse och den fallande kroppen är central också inom den moderna dansen (Au 2012, Lepecki 2012, Wallenstein 2008). I den experimenterande dansen uppskattas och undersöks det okontrollerade, oberäkneliga, kontrastrika och rytmiska i de upprepade fallen, bortom det vardagliga funktionella eller kanske ofunktionella i att ramla. I analys har fallandet potential att väcka ögonblicket för kreativitet och det ännu ej artikulerade. Fallet kan också aktivera ett upplöst blivande ihop med rummet, golvet, musiken och gravitationen och möjligheten att lämna ett reflekterande över den egna kroppen, subjektet och eventuella vanor eller normen för dans/ barns/mänskliga rörelser.

Bokmärk och dela Tipsa
Disputationer
Sara Backman Prytz berättar om sin skolforskning

Få förståelse för barnhistoria

Sara Backman Prytz forskning handlar om utbildningshistoria och om barn- och ungdomshistoria. Du som läser till förskollärare vid Stockholms universitet kommer att möta Sara Backman Prytz som lärare.

BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare avdelningen Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare avdelningen Förskoledidaktik
Anna Palmer

Studierektor forskarutbildning
Kari Trost

Forskningshandläggare
My Bodell

Institutionen på Facebook