Fanny Perez Aronsson

Doktorand: Fanny Perez Aronsson

Handledare: Rickard Jonsson

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap inriktning identitet och normalitet

Syftet är att studera identitets- och gemenskapande bland ungdomar genom framställningar av och diskussioner kring teman som rasifiering, antirasism och separatism genom en netografi av sociala medier, och av samtal och diskussioner på för studien andra relevanta platser och forum. Materialet består av textbaserade inlägg och kommentarsfält under dessa från ett flertal stafettkonton på bilddelningsmediet instagram som fokuserar på rasifiering som huvudsakligt ämne och från konton där rasifiering diskuteras under vissa gästpostares veckor.

In English: Youth identity and community formation in racially and ethnically separatist online spaces