Avhandlingsprojekt

Doktorand: Magnus Kilger

Handledare: Mats Börjesson

Handledare: Rickard Jonsson

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning ungdomars berättande kring identitet

Intresset för att identifiera, selektera och utveckla unga talanger inom idrotten verkar vara oändligt. Samtidigt som vissa talanger väljs ut för särskilda satsningar, ska idrottsrörelsen möjliggöra för alla barn och ungdomar att delta i idrotten. Detta potentiella dilemma måste hanteras och får konsekvenser för den sociala praktiken. I denna sammanläggningsavhandling riktas intresset mot den avslutande uttagningen till ungdoms- eller distriktslagen i fotboll, innebandy och hockey. Med utgångspunkt i en diskursanalytisk ansats, inriktar sig den första artikeln på hur urval legitimeras i Riksidrottsförbundets skriftliga material, såsom i policydokument, verksamhetsplaner och utbildningsmaterial. Den andra artikeln analyserar, utifrån en narrativ ansats, samproduktionen av "valbarhet" i utvecklingssamtal mellan spelare och förbundskapten/tränare. Den tredje artikeln studerar de unga talangernas berättelser i forskarintervjuer och på vilka sätt de, i sina personliga berättelser om framgång, rekryterar välkända och diskursivt delade berättelser. Avhandlingen har för avsikt att bidra till att dekonstruera de normer, värderingar och uttalanden som ligger till grund för att legitimera urval inom idrotten och påvisa hur talanger produceras (och reproduceras) i diskursiv praktik.

In English: Talents in sports talk: Constructing rationalities for selection