Projektledare vid Stockholms universitet: Laura Ferrer-Wreder vid Psykologiska institutionen och Kari Trost vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Pågår till 2021.

Kontaktperson Stockholms läns landsting: Anna Nergårdh

Ingår inom forskningssamarbetet mellan Stockholms läns landsting och Stockholms universitet.

In English: Comparing Approaches to Reaching and Engaging Multiple Generation Families in Research on Health, Acculturation, and Positive Development: A Pilot Study on Sampling and Incentive Strategies.