Avhandlingsprojekt

Sandra_karlsson_fotograf_niklas_björling

Doktorand:
Sandra Karlsson

Forskningsprojekt: Barns levda rättigheter

Avhandlingens arbetstitel: Children's lived rights: The everyday politics of asylum-seeking children

Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet är att undersöka erfarenheter hos barn som befinner sig i det svenska asylmottagningssystemet för barnfamiljer. Projektet tar sin utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv med fokus på barnens egna upplevelser av rättigheter i dess levda form samt barnens politiska agens i förhållande till institutioner som skola och asylboende. Studien har en etnografisk ansats med en variation av metoder som delvis utvecklats tillsammans med deltagarna under studiens gång och antar ett barncentrerat och rättighetsbaserat deltagarperspektiv. Resultaten kommer att presenteras i en sammanläggningsavhandling baserad på tre delstudier som finns publicerade i tidskrifterna Childhood, Children's Geographies och Children and Society. 

Opponent: Anna Lundberg, Linköpings universitet

Huvudhandledare: Mats Trondman

Handledare: Nihad Bunar

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

ForskningsområdeBarn- och ungdomar i utsatta livssituationer