Ylva Lorentzon. Foto: Niklas Björling.
Ylva Lorentzon. Foto: Niklas Björling.

Avhandlingsprojekt

Doktorand: Ylva Lorentzon

Handledare: Ann-Christin Cederborg

Handledare: Karin Helander

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning barnkultur

In English: Children´s Culture