Med hjälp av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder utforskar Shahram Mansoory i sin forskningsstudie Svenska mödrars perspektiv på ungdomars välbefinnande: en studie om uppfattningar och beteenden, olika teman om ungdomars välbefinnande utifrån svenska mödrars beskrivningar.

Studien undersöker hur deras beskrivningar varierar i relation till olika demografiska förhållanden, så som utbildning och kön, och om det har en betydelse för förhållandet med deras egna ungdomar avseende kommunikation och värme.

Shahram Mansoory. doktorand, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
Shahram Mansoory, doktorand, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Shahram Mansoorys forskningsintresse kretsar kring ungdomars välbefinnande och vad som främjar ungdomars välmående och framåtskridande. Forskning pekar bland annat på att relationen till föräldrar är viktiga för ungdomar. Till exempel visar en del studier att graden av upplevd värme från föräldrar är kopplat till ungdomars välmående.

Läs hela artikeln i International Journal of Adolescence and Youth.