aniel Hedlund. Photo: Niklas Björling.
aniel Hedlund. Photo: Niklas Björling.

Om föreläsningen

Svårt att avgöra vem som ska få uppehållstillstånd

Daniel Hedlund, Barn- och ungdomsvetenskap

Min forskning handlar om hur riksdagsledamöter utvecklar migrationspolitiken och de lagar som hör till; och om riksdagsledamöternas uppfattningar om ensamkommande barn. Jag har även undersökt hur handläggare på Migrationsverket argumenterar kring trovärdighet i asylbeslut. Resultaten visar att det kan vara svårt för både politiker och handläggare att dra gränsen för vilka som ska få uppehållstillstånd.

Länk till föreläsningarna i höger hörsal den 12 oktober 2016

Läs mer

Daniel Hedlund

Pressmeddelande om avhandling: Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet

Läs avhandlingen: Drawing the limits : Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure