Bodil Halvars
Bodil Halvars

Till föreläsning av Bodil Halvarsoch Camilla Emilsson, Förskolesummit 2015

Om föreläsningen

Frågor kring vår och vår planets framtid är högaktuella och brännande. Detta når även barn i förskoleåldern från flera håll. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen präglas av ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro och medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Hur kan komplexa områden som naturvetenskap och hållbarhetsfrågor utforskas utifrån barnens egna frågor, nyfikenhet och kreativitet? I presentationen kommer det att belysas utifrån ett förskoledidaktiskt såväl som ett forskningsperspektiv med utgångspunkt från barnens utforskande.

Om föreläsarna

Bodil Halvars är universitetslektor och filosofie doktor i didaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, med särskilt intresse för barn, etik och hållbarhet.

Camilla Emilsson
Camilla Emilsson

Camilla Emilsson är förskollärare vid S:t Görans förskoleområde, Kungsholmens sdf.

Förskolesummit

Förskolesummit 2015 var ett samarrangemang mellan Stockholms stad och Stockholms universitet. Mer material:

www.forskolesummit.se