Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin.
Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin.

Hur ser det ut för de yngre barnens lärande i en digital miljö? Forskaren Susanne Kjällander menar att det idag är lika naturligt för barn att leka med en surfplatta som att leka med hink och spade. Mer än varannan förskollärare i Sverige använder en digital pekplatta i sin verksamhet och användningen har ökat explosionsartat under de tre år som plattorna funnits på marknaden. Susanne Kjällander ger här flera exempel från ett aktuellt projekt i Stockholmsförorten Botkyrka. Här var man inte intresserade av en traditionell rapport utan ville istället ha en interaktiv rapport med populärvetenskapligt material. Riktigt små barn försågs med filmkamera och resultatet blev en dokumentation av en dag med nallebjörnen. Inspelat den 1 oktober 2015 på Skolverket, Stockholm. Arrangör: Skolverket och Stiftelsen DIU.

UR Samtiden: En dator till varje elev. Lärande i en digital miljö. Susanne Kjällander.

Läs mer

Fler föreläsningar

Susanne Kjällander