Stockholm stad vill följa upp kvaliteten i förskoleverksamheten. Därför har man tagit fram en kvalitetsindikator som alla stadens kommunala förskolor använder som en del av sitt systematiska kvalitetsarbete och bedrivit ett utvecklingsarbete för att se till att skapa processer som genom inkludering ger barn förutsättningar för utveckling och lärande. Under föreläsningen presenterar Hans Dahlin tankarna bakom självvärderingsverktyget, Karin Danielsson ger praktiska exempel på hur hon som förskolechef upplever denna självvärdering och vad deras utvecklingsarbete kring inkludering i lärandet bidragit med i verksamheten. Under sista delen delger Christian Eidevald sina tankar om kvalitetsarbete i förskolan samt ger sina reflektioner kring Stockholms stads system och processer.

Se föreläsningen.

Om föreläsarna

Christian Eidevald. Fotograf: Eva Dalin.
Christian Eidevald. Fotograf: Eva Dalin.

Christian Eidevald är leg. förskollärare, fil. Dr. i Pedagogik och universitetslektor i Barn- och ungdomsvetenskap på avdelningen för förskollärarutbildning vid Stockholms Universitet. Bland annat forskar, föreläser och skriver han om systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Han har även gett ut ett antal böcker och inom föreläsningens område, senast Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: Hallå, hur gör man?

Karin Danielsson är förskolechef vid Centrala Tenstas förskolor, Spånga-Tensta sdf, belönades med Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

Hans Dahlin är förskolesamordnare vid utbildningsförvaltningen, Stockholms stad.