Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt.png
Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt. Foto: privat

Vad är aktivistisk forskning och vilka svårigheter, möjligheter och dilemman innebär denna?

Gästseminarium. Hur normativ bör forskningen vara? Hur kan vi som kritiska forskare förhålla oss till nya krav som reses på att forskningen ska vara ”nyttig” utan att göra avsteg från vår ambition att avtäcka ojämlika maktrelationer och peka på problem i världen?

Anna Lundberg beskriver sin egen resa som forskare och vilka projekt hon drivit med normativ ansats samt de nyckelord om varit vägledande under denna, så som responsivitet och politiskt engagemang.

Anna Lundberg är professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet.