Förskolesummit på UR Kunskapskanalen (pressmeddelande från Stockholms stad)