Anna Åkerfeldt. Fotograf: Niklas Björling.
Anna Åkerfeldt. Fotograf: Niklas Björling.

Att skriva prov i skolan har du säkert lång erfarenhet av och du "vet hur det brukar gå till" – en ensam elev skriver ner sina svar med papper och penna. Men traditionella undervisningsmetoder sätts nu på spel. I min forskning diskuterar jag skolans användning av datorer och andra digitala resurser och hur detta utmanar våra föreställningar om lärande och kunskap.

Länk till föreläsningen.

Anna Åkerfeldt är universitetslektor vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.