Markus Bergenord och Susanne Kjällander
Markus Bergenord och Susanne Kjällander

Länk till föreläsningen: Förskolesummit 2015: Digitala barn

(finns även på UR Samtiden).

Nya saker har alltid skrämt oss och digital teknik i förskolan är inget undantag. Susanne Kjällander och Markus Bergenord presenterar exempel från olika förskolor de jobbat med och visar hur man kan använda tekniken som ett verktyg som vilket annat som helst.

Föreläsare

Susanne Kjällander är lektor och förskollärarutbildare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, med inriktning på barns lärande i digitala miljöer.

Markus Bergenord är digitalista, föreläsare och författare och har under lång tid försökt problematisera relationen mellan miljön och människan, kopplat till teknik i förskolan.

Förskolesummit

Förskolesummit 2015 var ett samarrangemang mellan Stockholms stad och Stockholms universitet. Mer material:

www.forskolesummit.se

Läs mer

Fler inspelade föreläsningar vid institutionen