Samarbeten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Om oss
  5. Samarbeten

Samarbetspartners

Samarbeten har alltid präglat Stockholms universitetsbibliotek. Vi har ett antal samarbetspartners både nationellt och internationellt.

Erasmus+

Erasmus+ är namnet på EU:s program för att främja internationellt samarbete. Programmet ska bidra till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning genom europeiskt samarbete.

Konsortieavtal

Stockholms universitetsbibliotek administrerar licensavtal för databasen JUNO för flera universitets- och högskolebiblioteks räkning.