Stockholms universitetsbibliotek har nationella och internationella samarbetspartners och nätverk till gagn för både forskning och utbildning.

Vill du samarbeta med oss? Hör av dig till Eva Dahlbäck.

Nedan listar vi våra samarbeten. Klicka på respektive projekt för mer information.

DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)

Biblioteket bidrar med uppbyggnaden av DiVA som är Stockholms universitets publikationsdatabas och ett samarbete mellan 40 lärosäten och forskningsinstitutioner i Sverige. Biblioteket bidrar både praktiskt i uppbyggnaden av databasen och strategiskt kring DiVAs långsiktiga utveckling.

Tillbaka till toppen

LIBRIS

Biblioteket bidrar med uppbyggnaden av innehållet i webbsöket LIBRIS som är Sveriges nationella bibliotekskatalog för sök av litteratur, tidskrifter och liknande.

Tillbaka till toppen

Koha

Koha är ett fritt och öppet bibliotekssystem, baserat på öppen källkod. Biblioteket driver ett projekt för att implementera Koha som cirkulationssystem, och arbetar tillsammans med bibliotek och leverantörer inom Kohas gemenskap – exempelvis Göteborgs universitetsbibliotek, Luleå tekniska universitet och Kultur i Halland – Regionbiblioteket.

Ladda ner projektrapport - Koha på Stockholms universitetsbibliotek (2928 Kb)

Tillbaka till toppen

EBSCO Systems nordisk användargrupp

Biblioteket är styrelsemedlem i EBSCO Systems nordiska användargrupp. Användargruppen är en ideell förening med uppgift att utbyta erfarenheter och påverka utvecklingen av de upphandlade systemen från företaget EBSCO.

Tillbaka till toppen

CERL (Consortium of European Research Libraries)

Biblioteket är medlem i CERL. Konsortiets syfte är att dela resurser och expertis mellan forskningsbibliotek i syfte att förbättra tillgång till, samt bevarande det tryckta europeiska kulturarvet.

Tillbaka till toppen

Linnaeus Link

Genom en deposition från Kungl. Vetenskapsakademiens finns på Stockholms universitetsbibliotek en betydande samling Linnérelaterad litteratur. 2014-03-28 ingick Stockholms universitetsbibliotek (genom Wilhelm Widmark) avtal med Linnaeus Link Project i syfte att göra SUB:s äldre Linnélitteratur tillgänglig genom Linnaeus Link Union Catalogue, en internationell webbaserad samkatalog baserad på Linnélitteraturens Soulsby-nummer.

Idag har SUB det femte största antalet poster av medverkande institutioner i Linnaeus Link Project.

Tillbaka till toppen

Umeå universitet

Samarbete med ledningsgruppen för Umeå universitetsbibliotek för att utbyta erfarenheter.

Tillbaka till toppen

Nordic Academic Libraries

Universitetsbiblioteken i Helsingfors, Stockholm, Oslo och Köpenhamn träffas en gång per år för att utbyta erfarenheter.

Tillbaka till toppen

Kammarkollegiet förstudier

  • Förstudie – Litteratur tryckta böcker och e-böcker
  • Förstudie – Prenumerationstjänster

Tillbaka till toppen

LIBER

LIBER är Europas största nätverk för forskningsbibliotek och har över 400 medlemmar. Sofie Wennström är ordförande för arbetsgruppen för öppen tillgång till publikationer.

Tillbaka till toppen

Kungliga biblioteket

Wilhelm Widmark deltar aktivt i Kungliga bibliotekets Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling, han är ordförande i gruppen för open access och publiceringsfrågor samt t. f. ordförande i Styrguppen för Bibsamskonsortiet. Som deltagare i Bibsamkonsortiet är biblioteket anslutet till flertalet konsortieavtal. År 2017 och 2016 ingick biblioteket i programkommittén för Mötesplats Open Access (MOA). Biblioteket är också representerade i Swepubanalysgruppen.

Under våren 2016 deltar vi också i Kungliga bibliotekets pilotstudie för en öppen APC-databas. Syftet är att identifiera problem och konkret testa olika lösningar, samt undersöka vilka resurser som kan komma att krävas för att etablera en nationell öppen APC-databas.

Vi ingår också i ett nystartat projekt kring e-böcker (E-boksprojektet) där vi deltar i ett nätverk för kunskapsutbyte med fokus på idéer och problemlösning. Läs mer om projektet på Kungliga bibliotekets webbplats.

Tillbaka till toppen

Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att verka för ett nationellt bibliotekssystem och har både bibliotek och enskilda personer som medlemmar. Stockholms universitetsbibliotek är institutionell medlem och har vidare samarbetat kring seminarier på Bok och biblioteksmässan i Göteborg 2013 - 2016.

Tillbaka till toppen

SUHF (Sveriges universitets och högskolors förbund)

Vi är medlemmar i Forum för bibliotekschefer där vi samarbetar kring gemensamma frågor för forskningsbibliotek.

Tillbaka till toppen

Library advisory boards

Flera av våra anställda är medlemmar i olika rådgivningsnämnder hos andra förlag, universitet och bibliotek. Här avhandlar vi olika strategiska förlags- och biblioteksfrågor om exempelvis e-boksmodeller samt open access och liknande frågor.

Vi har medlemmar i följande rådgivningsnämnder:

  • SAGE
  • IOP
  • Cambridge advisory board
  • Brill
  • OUP
  • De Gruyter LAB

Tillbaka till toppen

Nätverket för Customer Experience, Sweden (CXSwe)

Ett självorganiserande nätverk som startades av bibliotekarier från sju forskningsbibliotek i Sverige med syfte att använda och sprida etablerade User Experience/Customer Experience-modeller för utveckling av bibliotekens tjänster. Nätverket har ingen webbplats utan använder sig av plattformen Slack för dokumentation och konversation. 

Tillbaka till toppen