Organisation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Om oss
  5. Organisation

Organisation

Biblioteket tillhör Universitetsförvaltningen och bibliotekets övergripande inriktning fastställs av Områdesövergripande rådet.

Arkiv och registratur en del av universitetsbiblioteket

Sedan februari 2019 är arkivfunktionen och registraturet en del av Stockholms universitetsbibliotek.

Stockholms universitetsbiblioteks historia

När högskolan grundades i Stockholm under 1870-talet grundades även Stockholms universitetsbibliotek. Bibliotekets böcker och samlingar byggdes upp och växte med tiden genom inköp och donationer.

Medieplan

Arbetet med informationsförsörjning vid Stockholms universitetsbibliotek syftar till att ge studenter, lärare och forskare tillgång till de medieresurser som behövs för den undervisning och forskning som bedrivs vid Stockholms universitet.

Miljöarbete vid Stockholms universitetsbibliotek

Stockholms universitetsbibliotek har ett aktivt miljöarbete som innefattar bland annat att sprida kunskap, utbilda och följa upp miljöarbetet inom organisationen.

Fakturauppgifter & adress för Stockholms universitetsbibliotek

Här finns information om bibliotekets organisationsnummer, VAT-nummer, uppgifter om bankgiro, fakturaadresser, referensnummer och liknande.