Specialsamlingar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Låna
  5. Specialsamlingar

Rariteter och kartmaterial

Stockholms universitetsbibliotek har ett omfattande bestånd av äldre och rara tryck, handskrifter och andra sammanhållna specialsamlingar samt kartmaterial.

EU-dokument

Hitta rätt bland EU-dokument

Vid Frescatibiblioteket finns ett Europeiskt dokumentationscenter (EDC) med uppdrag att tillhandahålla och förmedla information om EU för utbildnings- och forskningsändamål. Vi hjälper gärna till att hitta EU-dokument.

Vanliga frågor om lån