Fråga biblioteket

Sök och ställ frågor i vårt forum

 

Skicka e-post

Mejla in dina frågor

 
 

Besök sökhandledningen

Få hjälp att söka information

 

Individuell handledning

Boka tid för personlig rådgivning

 
 

Ring till oss

Prata med en bibliotekarie

 

Studiebesök på biblioteket

Skicka din förfrågan till oss

 
 

Policy & riktlinjer

Information om personuppgifter m.m.

 

Faktura- och adressuppgifter

Samt VAT-, org.- och ref.nr m.m.