Magisterkurs i barnkultur, 30 hp

Kursvärdering HT -12 och -13

 

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7.5 hp

(kursen bytte namn och till viss del innehåll from vt -13)

Kursvärdering HT -16

Kursvärdering HT -14

Kursvärdering HT -13

Kursvärdering HT -12