Upplägg
Bra upplägg och struktur.
Litteratur

Litteraturen är intressant och relevant. För vissa moment uppfattas litteraturen som ganska omfattande. Ibland önskas tydligare läsanvisningar.
Undervisning

Bra och välplanerade föreläsningar med diskussioner.
Examination

Intressanta uppgifter och examinationsformen uppskattas.
Förslag på åtgärder – och uppföljning

Studenterna önskar kunna köpa litteraturen på enklare sätt, vilket åtgärdas till höstterminen 2012.