Allmänt

Studenterna är positiva till kursens upplägg och struktur och många uttrycker att kursen varit inspirerande, rolig, tankeväckande och intressant. Många uttrycker också att det varit roliga och intressanta föreläsningar, föreläsare och diskussioner: ”Mycket bra föreläsare!”; ”De föreläsningar jag varit på har varit intressanta, de och litteraturen har fått hjärnan att gå på högvarv. Eftersom kursen är tvärvetenskaplig finns det ju så otroligt mycket att associera till och reflektera över.” Studenterna är kluvna till att kursen ges på halvfart – det passar vissa studenter mycket bra, andra skulle uppskatta helfart.
 

Litteratur

Man uppskattar att det finns ett visst mått litteratur med instuderingsfrågor till varje lektionstillfälle: ”Läsning av litteratur har varit väldigt givande”.


Grupparbete

Många uppskattar grupparbeten i samband med lektioner och examination – men vissa grupper fungerade bättre än andra.


Examination

Examinationsuppgiften är fri inom givna ramar, vilket kunde upplevas som svårt. Många ansåg att det var spännande och utmanande med en så pass självständig uppgift. Då varje student tilldelas en handledare som stöd menar studenterna (även de som tyckte det var svårt) att det gick över förväntan. Flera uttrycker att handledningen fungerat utmärkt, några få tycker den kunde ha fungerat bättre. Det är också mycket olika i vilken grad studenterna kontaktat resp. handledare. Flertalet är mycket nöjda: ”Bra examinationsform!”

Åtgärder för ht-13

Kursplanen skrivs om för att passa in i CBKs nya magisterprogram och BUVs reviderade masterprogram. Kursen kommer också fortsättningsvis att gå på halvfart då det rekommenderas för avancerad nivå, bl.a. på humanistisk fakultet, SU (det kommer studenter från flera fakulteter och högskolor).