Från och med höstterminen 2020 kommer kurshemsidorna att ändra utseende och vi samlar all information som finns på kurshemsidan i den digitala utbildningskatalogen. All information om litteraturlistor, scheman osv för kurser som ges hösten 2020 finns där (se länkar till de respektive kurserna här).

Information om utbildningar som ges våren 2021 finns fortfarande att hitta i vänsterspalten. Likaså information som rör magisterprogram i barnkultur som tillsvidare har sin programhemsida kvar.

Arbete pågår med samtliga sidor.