Våra utbildningar ger verktyg för att analysera estetiska uttryck för barn och barns upplevelser av kultur, tränar kritiskt tänkande och ger en bred kunskap om barns rättigheter och möjligheter att ta del av kulturlivet. Här hittar du information om de utbildningar vi ger vårterminen 2021.

Grundnivå

Det är också möjligt att läsa de två första delkurserna på Barnkultur II som fristående 7.5 hp-kurs:

Avancerad nivå

Övrigt kursutbud