Vårterminen 2018 ger vi Barnkultur II, 30hp som är fortsättningen på Barnkultur I.

Det är också möjligt att läsa första delkursen på Barnkultur II  som fristående 7.5 hp-kurs: Barndomssociologi, intersektionalitet och barnkultur

Studenter som går Kandidatprogrammet i de estetiska ämnenas didaktik - Drama/teater och ska läsa Barnkultur i samtid under våren 2018 hittar information om kursen här.

Studenter som påbörjat magisterprogram i barnkultur höstterminen 2017 fortsätter sina studier enligt programmets gång under vårterminen.