Barnets bästa i barnkulturen är en fortsättning på Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område 7.5 hp.

Kursplan

Studietid: Dag

Studietakt: 50%/100%

Anmälan: Kursen ges ht17 enbart för studenter som läser Magisterprogram i Barnkultur och vt 18 endast för studenter vid masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap. Kontakta oss vid frågor om detta.

Schema

Litteraturlista: Barnets bästa i barnkulturen vt18 (351 Kb)

Kursbeskrivning: Kursbeskrivning VT18 (603 Kb)