Kurskod: BKK002. Kursen diskuterar och problematiserar begreppen “barnets bästa” och “barnperspektiv” med särskild inriktning på ämnesområdet barnkultur. Olika teoretiska perspektiv och förhållningssätt med anknytning till ämnesområdet barnkultur studeras och tillämpas i en tvärvetenskaplig ansats vilken löper som en röd tråd genom kursen.

Barnets bästa i barnkulturen är en fortsättning på kursen Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område 7.5 hp. Kursen ges som fristående kurs men ingår också i Magisterprogram i barnkultur samt i Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Studieinformation

Stockholms universitet följer regeringens uppmaning att från och med 18 mars 2020 och tills nya besked ges ska ingen undervisning fysiskt bedrivas i universitetets lokaler. Målsättningen är att kurser och program så långt det är möjligt ska genomföras som planerat, men bedrivas på distans.

Anmälan och behörighet

Särskild behörighet: För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg från Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp eller vara antagen till Magisterprogram i barnkultur.

Ansökan

Via www.antagning.se.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Margareta Aspán, margareta@buv.su.se

Examinator: Margareta Aspán, margareta@buv.su.se

Kursadministration: Studentexpeditionen, cbk@barnkultur.su.se