Seminarier är alltid obligatoriska. Frånvaro från seminarium måste kompenseras, i regel sker detta genom att någon form av skriftlig reflektion lämnas till vederbörande lärare. Meddela alltid om du missar ett seminarium och diskutera med någon på studentexpeditionen eller med läraren hur du ska kompensera din frånvaro.

Har du väldigt hög frånvaro från din kurs (över 50%) så kontakta kursansvarig lärare från CBK eller studentexpeditionen.