På Stockholms universitetsbibliotek kan du hitta studiematerial som böcker, tidskrifter och databaser. Stockholms universitetsbibliotek (SUB)

Centrum för barnkulturforskning (CBK) har också ett eget forskningsbibliotek i vilket studenterna kan studera vetenskaplig litteratur med anknytning till barnkultur.

CBK har även ett nära samarbete med Svenska Barnboksinstitutet (SBI) vid Odenplan. SBI tillhandahåller en del av den kurslitteratur som ingår i CBKs kurser för utlån. De studerande kan också på plats läsa kurslitteratur samt referenslitteratur i SBIs läsesalar. Studenterna erbjuds ett studiebesök på SBI under inledande del av Barnkultur I.