Fakultetsöverskridande samarbete med avstamp i barns rättigheter

Astrid Lindgren-staty. Foto: Maria Groth/mostphoto
Foto: Maria Groth/mostphoto

RATS Teater vill med utgångspunkt från "Aldrig våld" och barnkonventionen, som lagstiftades i Sverige 2020, arbeta undersökande med gränser, identitet och tillit. I projektet medverkar forskare från Barnrättscentrum, Centrum för barnkulturforskning, Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen och Institutionen för kultur och estetik.

Som en del av projektet presenterades i oktober en seminarieserie om barn och våld under ledning av Centrum för barnkulturforsknings tidigare föreståndare professor Karin Helander och Rebecca Örtman, regissör och dramatiker, konstnärlig ledare på Dramaqueen. Dessa samtal finns nu att lyssna på i poddformat.

Seminarieserien ALDRIG VÅLD

Under våren 2020, i skuggan av den pågående coronapandemin, har ett antal olika organisationer larmat om ökat våld mot barn, ökade internetrelaterade brott mot barn och ökande orossamtal från barn.

Av den anledningen bjöd Dramaqueen, i samarbete med Unga Klara, World Childhood Foundation, Barnrättscentrum och Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet i oktober in till tre samtalskvällar för att diskutera barns rättigheter under rubriken ALDRIG VÅLD. Inbjudna forskare och scenkonstnärer lyfte frågan kring barns rätt till kultur i fördjupande samtal .

Samtal 1: Barn och kultur

Samtalsledare: Rebecca Örtman och Karin Helander

Barn har, enligt artikel 31 i barnkonventionen, rätt till kultur och konst samt, enligt artikel 12 i barnkonventionen, rätt till åsiktsfrihet och rätten att bli hörda i alla frågor som berör dem. Hur tillvaratas rättigheterna inom barnkulturen och scenkonsten?

Medverkande:
Margareta Aspán, fil.dr. i pedagogik, som arbetat med barns delaktighet i scenkonstprojekt och Rebecca Brinch, fil.dr. i teatervetenskap samt Julian Vigil, pedagog Unga Klara.

Astrid Lindgren lyfte i sitt tal ”Aldrig våld” år 1979 fram att det våld och tyranni som världen visar börjar i hemmen där barnen drabbas allra mest. Barn har, enligt artikel 19 i barnkonventionen, rätt att skyddas från alla former av våld, utsatthet och omsorgsbrister i sina hemmiljöer. Hur ser skyddet ut i praktiken?

Samtal 2: Barn och våld

Samtalsledare: Rebecca Örtman och Karin Helander

Astrid Lindgren lyfte i sitt tal ”Aldrig våld” år 1979 fram att det våld och tyranni som världen visar börjar i hemmen där barnen drabbas allra mest. Barn har, enligt artikel 19 i barnkonventionen, rätt att skyddas från alla former av våld, utsatthet och omsorgsbrister i sina hemmiljöer. Hur ser skyddet ut i praktiken?

Medverkande: Pernilla Leviner, professor i juridik, föreståndare Barnrättscentrum, Ylva Mårtens, radioproducent och författare, och Britta Holmberg, programchef och biträdande generalsekreterare World Childhood Foundation.

Samtal 3: Barn och media

Samtalsledare: Rebecca Örtman och Karin Helander

Barn har, enligt artikel 17 i barnkonventionen, rätt att få information via medier och staten ska också uppmuntra material som är av värde för barn. Men hur avgörs vad som är "av värde" och hur ska barnen hitta fram till det i det enorma informationsflödet idag? Barn har också, enligt artikel 13 i barnkonventionen, rätt att själva uttrycka sina åsikter genom valfritt kommunikationsmedel. Men vilka barn tillvaratar den rätten – och vilka lyssnar på deras åsikter?

Medverkande: Malena Janson, fil dr, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning och forskare med inriktning mot film för barn och Suzanne Osten, regissör, dramatiker, professor i regi.


Mer information om projektet finns här. Vid frågor kontakta Malena Janson.