På denna mötesplats kommer de att dela med sig av sina erfarenheter om arbetet som de senaste åren har fokuserat på barn och unga med särskilda behov. MELO har genom flera års utforskande hittat förhållningssätt att arbeta med normbrytande funktionalitet, bland annat genom den interaktiva föreställningen Spåra (2012), Tillhet (2016) samt workshops. MELO är ett kollektiv av personer med bakgrund inom musik, dans, konst och arkitektur. Gruppen består av Melina Mastrotanasi, Sara Soumah, Andrea Fantuzzi, Ola Hjelmberg och Isa-Maria Kvensler.

Foto: Carina Savborg
Foto: Carina Savborg

 

Om Mötesplats barnkultur

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad. Länsmusiken, Danskonsulenterna i Stockholms stad och län samt Centrum för Barnkulturforskning vid Stockholms universitet står bakom denna satsning som pågått med regelbundna träffar sedan våren 2012.

Träffarna är gratis men föranmäl dig gärna till: susanne.rundberg@lansmusiken.nu.

Läs mer här.