Fotot: Ulf Strandberg
Fotot: Ulf Strandberg

Kvällens gäst är Maria Wassrin, filosofie doktor i musikdidaktik och adjunkt vid Stockholms Universitet. Hon kommer att tala om hur man kan skapa musikaktiviteter i förskolan som främjar barns delaktighet och om hur pedagogers antaganden om barn och om musik avspeglar sig i den pedagogiska miljön.

Vi öppnar för mingel och enkelt fika kl 16.30 och kl 17 börjar föreläsningen.

 

 

 

 

 

Om mötesplats barnkultur

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad! Länsmusiken, Danskonsulenterna i Stockholms stad och län samt Centrum för Barnkulturforskning står bakom denna satsning som pågått med regelbundna träffar sedan våren 2012.

Träffarna är gratis men föranmäl dig gärna till: susanne.rundberg@lansmusiken.nu.

Läs mer här.