Synas, höras, finnas - plats för barnkultur! (red. Karin Helander)

Flertalet texter handlar om samtidsfenomen. De belyser bland annat hur reklam smygs in i barntidningar och hur barn utgör måltavla för skilda marknadsföringsstrategier samt diskuterar synen på flickors agerande på nätet, där bristen på kunskap är stor i exempelvis medierapporteringen. Ytterligare ett fält som behandlas är grafitti där ålder och generationskonflikter tillskrivs betydlese i debatten; vidare problematiseras visuella stereotyper i barnkulturen. 

Ett par texter beskriver konstnärliga projekt: dels om hur man som barnkulturdesigner kan arbeta tillsammans med barn för att gestalta miljöer, dels om scenkonstprojektet "SOS romer - ett projekt om attitydförändring", ett samarbete mellan konstnärer i Sverige och Ungern. Skriften innehåller också en idéhistorisk exposé över hur skolgården utgör ett centralt rum för barns lek och sociala samspel - en form av barnkultur som delats av alla unga.

Författarna är främst akademiska forskare från olika dicipliner och universitet, men också konstnärer och andra kulturskapare medverkar.

Skriften kostar 100 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.

 

Innehållsförteckning:

  • Skolgården - barnens rum? En idéhistorisk exposé, av Anna Larsson

  • Att göra reklam till barn. Regelverk och visuell praktik, av Johanna Sjöberg

  • Osynliga flickan - i skärningspunkten mellan kön, ålder och nätet, av Elza Dunkels

  • Grafitti från ungdomskultur till folkkultur, av Jacob Kimvall

  • Barns rätt till en plats i designprocessen, av Eva-Johanna Isestig

  • SOS romer - ett projekt om attitydförändring, 2009-2012, av Judit Benedek.

  • SOS romer - barns tankar om attityder, fördomar och rasism, av Manilla Ernst

  • Muslimska superhjältar går mot strömmen av stereotypa bilder. Intervju med Joanna Rubin Dranger av Ylva Lagercrantz Spindler.