Synas, höras, finnas - plats för barnkultur! (red. Karin Helander)

Flertalet texter handlar om samtidsfenomen. De belyser bland annat hur reklam smygs in i barntidningar och hur barn utgör måltavla för skilda marknadsföringsstrategier samt diskuterar synen på flickors agerande på nätet, där bristen på kunskap är stor i exempelvis medierapporteringen. Ytterligare ett fält som behandlas är grafitti där ålder och generationskonflikter tillskrivs betydlese i debatten; vidare problematiseras visuella stereotyper i barnkulturen. 

Ett par texter beskriver konstnärliga projekt: dels om hur man som barnkulturdesigner kan arbeta tillsammans med barn för att gestalta miljöer, dels om scenkonstprojektet "SOS romer - ett projekt om attitydförändring", ett samarbete mellan konstnärer i Sverige och Ungern. Skriften innehåller också en idéhistorisk exposé över hur skolgården utgör ett centralt rum för barns lek och sociala samspel - en form av barnkultur som delats av alla unga.

Författarna är främst akademiska forskare från olika dicipliner och universitet, men också konstnärer och andra kulturskapare medverkar.

Innehållsförteckning:

  • Skolgården - barnens rum? En idéhistorisk exposé, av Anna Larsson

  • Att göra reklam till barn. Regelverk och visuell praktik, av Johanna Sjöberg

  • Osynliga flickan - i skärningspunkten mellan kön, ålder och nätet, av Elza Dunkels

  • Grafitti från ungdomskultur till folkkultur, av Jacob Kimvall

  • Barns rätt till en plats i designprocessen, av Eva-Johanna Isestig

  • SOS romer - ett projekt om attitydförändring, 2009-2012, av Judit Benedek.

  • SOS romer - barns tankar om attityder, fördomar och rasism, av Manilla Ernst

  • Muslimska superhjältar går mot strömmen av stereotypa bilder. Intervju med Joanna Rubin Dranger av Ylva Lagercrantz Spindler.