modernity...

Innehållsförteckning:

Zohar Shavit: Modernization Theories and their Application to the Study of the Child´s Culture

Hans-Heino Ewers: Children´s Literature in the Process of Modernization. Some Preliminary Results from a Current Research Project

Rosemay Lloyd: Twenty Thousand Leagues Below Modernism

Juliet Dusinberre: Dreams of Freedom: E.M. Forster, Virginia Woolf and Children´s Literature

Steinar Bjørk Larsen: Children´s and Young Adult´s Literature in the Age of the Millenium: Towards New Concepts?

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.