kreativitet och det förutsebara
 
 

Innehållsförteckning:

Inledning

Tolkningsstrukturer

Särdragsdetektorer

Synpunkter på barns kognitiva utveckling

Problemlösningsprocess

Minne

Barns tecknande

Teorier om perception

Resultat

Iakttagelser

Diskussion