flickor och pojkar
 
 

Innehållsförteckning:

Lars Jalmert: Man ser det man vill se

Peter Århem: En manlig och en kvinnlig hjärna? Ett neurofysiologiskt perspektiv

Björn Afzelius: President Coolidge i hönshuset

Birgitta Sillén-Tullberg: Biologiska aspekter på könsskillnader

EvaLis Bjurman: Om borgerlig uppfostran under 1800-talet

Lennart Reimers: Om pojk- och flickklanger

Birgitta Qvarsell: Flickors och pojkars pedagogiska villkor. Om könsskillnader i barnkulturen

Marianne Carlsson: Barn och könsroller. Uppfattningar om könsskillnader och könsroller hos förskolebarn och skolbarn

Gunilla Halldén: ”Min framtida familj”; familjescenarier i teckningar och uppsatser från en lågstadieklass

Karin Aronsson: Barns världar i flickors och pojkars bilder. Tre generationer barnteckningar

Bertil Sundin: Könsskillnader i vuxnas estetiska barndomsminnen

Barbro Werkmäster: Kön, barn, bild