Bulletin
 
 

Innehållsförteckning:

Gunnar Berefelt: Vad är barnkultur

Ragnhild Söderbergh: Barnkultur, barnspråk och den biogenetiska lagen – eller uppmuntrande tillrop till tvärvetenskapare

Bertil Sundin: Ämnet Barnkultur – en brygga mellan två kunskapstraditioner?

John Lind: Projekt ”Musik i livets början”

Birgit Wård och Gunnel Bergström: KATALOG: Barnkulturforskning vid universitet och högskolor i Sverige

Marie Peterson: Samtal med några som svarat i telefon

Från grannländerna

Svenska Barnboks Institutet

Barnmiljörådet