Barns smak
 
 

 

 

Barns smak, hur ser den ut och vad vet vi om den? Har barn smak, nej barn har dålig smak! Vem väljer vad barn ska titta på, läsa, sjunga och lyssna till? De som bestämmer måste väl veta något om barns smak? Eller? Många frågor kan ställas kring detta spännande ämne som forskare och praktiker försöker besvara i denna skrift.

 

 

 

 

Denna skrift är slutsåld.

 

Innehållsförteckning:

Ellen Os och Leif Hernes: ”under tre? – menar dere under tre?” Kunstformidling til barn under tre år – erfaringer fra prosjektet ”Klangfugl”

Eva Nordlinder: Om läslust och läspreferenser. Barns smak – att välja sin läsning

Gunilla Lindqvist: Lekens estetik

Ingela Bendt: Ge poesi åt barnens stämningar

Karin Helander: ”Det var roligt när mamman grät” – barns tankar om teater

Maria Taube: Barns smak: Om barn och estetik. Barn och konst på Moderna Museet – två perspektiv

AnnaKarin Kriström: ”Fål Fablon va me och leka ett tlag?”. Svenska allåldersvisor från 1960- och 1970-talet

Ulrika Sjöberg: Barns möte med elektronisk text

Ulla Rhedin: Skattkammarvärldar. Reflexioner kring populära antologier för barnkammaren

Beth Juncker: Gab – det er kedeligt! Om børns smag