barns bildskapande
 
 

Innehållsförteckning:

Carl Rollenhagen: Att veta hur – hur veta att

Anna Heideken: Freemans utgångspunkter

Gunnar Berefelt: Flickklotter och pojkklotter – anteckningar om en aning

Anders Linder: Studium av teckningsprocessen med hjälp av videoinspelning och tänka-högt-metod

Valborg Dillström-Norgren: Forsbackabarnens bilder – en psykologisk studie av betydelsen i symboliska bilder

Cheryl Akner Koler: Geometrisk parallell

Polly Edman: Yes, blind children can draw too

Kerstin Gildebrand: Barn med bilder i lekarbete

Marjatta Utter: Barn bilder om skilsmässa

Nils Adelsten: 7 - 17-åringars bildsocialisation

Lillemor Derr: Stimulera, underlätta, respektera, men inte styra barns bildskapande