Barnkultur i skilda världar
 
 

 

 

Hur styr vuxenvärldens attityder konstprojekt för barn i olika länder? Vilken funktion kan dansen ha i flyktingförläggningar? Hur varierar normer kring klass, etnicitet och sexualitet mellan tjejer i en och samma skola? Dessa frågor problematiseras i denna antologi, som också diskuterar de skilda världar för kinesiska barn som elitens barn och fängslade föräldrars barn lever i, vilka TV-nyheter man kan rapportera för barn och om de barn vi aldrig får glömma – de konstnärligt skapande barnen i Theresienstadt. 

 

 

Boken kostar 50 kronor inklusive moms. Beställ genom att maila cbk@barnkultur.su.se och ange vilken/vilka skrifter du vill beställa samt uppgift om leveransadress. Betalningsinformation kommer med leveransen. Porto tillkommer.

 

Innehållsförteckning:

Lotta Brilioth Biörnstad och Kerstin Olander: Aktionsgrupp med uppdrag att utreda barnkulturen

Karin Norman: Vad är ett spädbarn? Kulturella föreställningar om spädbarn

Karin Aronsson: Att rita duvor eller SPJSGÖLS – om global fantasi och visuell kultur

Margareta Sörenson: Leda, lotsa, lyssna – om vuxnas attityder till barn och konst

Cecilia Gudmundsson och Lisbeth Hansson: Barn och dans - många möjligheter till möten

Ylva Mårtens: Lyssna på barnen i Kina! Från späda plantor på internatdagis till fängslade föräldrars barn på barnhem

Hèidi Fried: Barn i Theresienstadt

Helene Nyman: TV-nyheter för barn  - hur berättar man vad som händer i tredje världen för barn så att det blir begripligt och intressant?

Fanny Ambjörnsson: ”Kom nu hora, så går vi!” – om svar på tal, utmanande beteenden och andra skamstrategier